Támogatható céljaink

A Sivananda Jógaközpont tevékenységének középpontjában a jógaközpontot működtető Spirituart Jóga Alapítvány alapító okirata szerinti közhasznú tevékenység áll: a lakosság testi és lelki egészségének javítása a jóga megismertetésén és gyakorlásán keresztül. Ehhez a küldetéshez a következő célokat tűztük ki:

Könyvfordítás, könyvkiadás, hang- és videoanyagok kiadása

Meditation and mantras

Alapítványunk, mint könyvkiadó olyan értékes műveket kíván eljuttatni az emberekhez, melyek kiadására a könyvkiadók nem vállalkoznak a szűkebb kört érintő kis példányszám miatt. A bölcsek emelkedett írásainak jó része ezért nem olvasható a kis népek nyelvén, így magyarul sem. Ennek magas költségei miatt nekünk is pótlólagos forrásokra van szükségünk, hogy folytathassuk ezt a szép feladatot.