I. 300 ÓRÁS SIVÁNANDA HALADÓ JÓGAOKTATÓI TANFOLYAM

2018 március 8-án indult az I. 300 órás Sivánanda haladó jógaoktatói tanfolyam a Sivánanda Jógaközpontban

A tanfolyam célja:

A Sivánanda haladó jógaoktatói tanfolyam (SHJOT) kiváló fejlődési lehetőség a jógatudás és gyakorlás elmélyítésére, a 200 órás MJSZ által elismert jógaoktatói oklevéllel rendelkezők számára. A tanfolyam egy éves időtartamú. A tanfolyam egyes moduljai önállóan is elvégezhetők, de haladó jógaoktatói oklevelet csak azok a jógaoktatók kaphatnak, akik az egész tanfolyamot elvégezték és annak anyagából sikeres vizsgát tettek.  

A tanfolyam különlegessége:

A SHJOT egyes moduljain olyan jógázók és jógaoktatók is részt vehetnek ismeretszerzési céllal a szabad helyek erejéig, akik csak egy vagy több modul ismereteit szeretnék elsajátítani. Ők, az adott modul elvégzését igazoló oklevelet kapnak. Számukra ez haladó tanfolyamnak minősül.

A tanfolyam tematikája

A tanfolyam olyan tematikával és óraszámmal készült, hogy a már meglévő 200 órás jógaoktató oklevéllel együtt megfeleljen a Nemzetközi és a Magyar Jógaoktatók Szövetségének 500 órás oktatói minimum követelményeinek.

A Sivánanda haladó jógaoktatóképző tanfolyam moduljai és óraszámai

 1. A jóga királyi útja, a Rádzsa jóga elmélete és gyakorlata tanfolyam - 44 óra
 2. A végső kérdések filozófiája, Védánta filozófia tanfolyam  - 44 óra
 3. Hatha jóga pradípiká 10 napos tábor a Sivananda Asramban  - 152 óra
 4. Jóga anatómia és fiziológia tanfolyam - 20 óra
 5. Haladó jógagyakorlatok oktatási módszertana - 20 óra
 6. A jóga titkos nyelve - Szanszkrit nyelvi alapok tanfolyam  - 20 óra

Összesen: 300 óra

A haladó jógaoktatóképzés egyes moduljait önállóan tanfolyamként is el lehet végezni, melyről oklevelet állítunk ki! További információ az egyes modulokról: ÚJ ÖNISMERETI TANFOLYAMOK >> 

A Sivananda haladó jógaoktatóképző tanfolyam tematikája modulok szerint

1. A jóga királyi útja, a Rádzsa jóga elmélete és gyakorlata tanfolyam
Oktató:
Omkāra (Veres András) vezető jógaoktató

 • A jógafilozófia alapjai
 • Patandzsali Jóga Szútráinak és a kommentárok tanulmányozása
 • A jóga nyolc lépcsőjének részletes tanulmányozása
 • A meditáció sikerét megalapozó feltételek ismerete
 • Az elme rejtélyes működése és uralmának elsajátítása

Ha érdekel a Rádzsa jóga elmélete és gyakorlata tanfolyam órarendje, kattints ide: Rádzsa jóga elmélete és gyakorlata tanfolyam >>

2. A végső kérdések filozófiája, Védánta filozófia tanfolyam
Oktató:
Szītā (Szabó Ágnes) vezető jógaoktató

 • India hat filozófiai iskolája
 • A Védánta filozófia alapkategóriái
 • Szvámí Sivánanda: Móksa Gítá című művének tanulmányozása
 • Szvámí Sivánanda: Dzsapa Jóga című művének tanulmányozása
 • A Védák Mahá Vákjáinak értelmezése és ismerete

Ha érdekel a Védánta filozófia tanfolyam órarendje, kattints ide: Védánta filozófia tanfolyam >>

3. Hatha jóga pradípiká 10 napos jógatábor a Sivananda Ashramban
Oktatók:
Szaraszvatī (Keserű Aranka) és Ananta (Varró Zoltán) vezető jógaoktatók

 • A hatha-jóga fontos alapművének, a Hatha Jóga Pradípikának feldolgozása elméletben és gyakorlatban.
 • Első rész: Ászanák ismertetése és gyakorlása
 • Második rész: A hat testtisztító gyakorlat (satkarmák) és légzőgyakorlatok (pránájámák) ismertetése és gyakorlása
 • Harmadik rész: Mudrák és Bandhák ismertetése és gyakorlása
 • Negyedik rész: A tudatfeletti állapotokkal (Szamádhi) kapcsolatos tanítások
 • Napi kétszeri meditáció
 • Napi kétszeri kírtana (mantra éneklés). A kírtana hatása az érzelmekre. A kírtana gyakorlás hatékonyságához szükséges mentális hozzáállás
 • A vegetárius étkezés mélyebb értelmezése

4. Jóga anatómia és fiziológia tanfolyam
Oktató:
Ánandī (Dr. Hovanecz Anikó) orvos, vezető oktató

 • Az ászanák, pránájámák és a meditáció hatásmechanizmusai az ember élettani működésére.
 • A fenti gyakorlatok kapcsolatai az emberi test rendszereivel, különös tekintettel az idegrendszerre és a belső elválasztású mirigyekre.
 • A jóga gyakorlás kedvező hatásainak kialakulása élettani szempontból.
 • Az egészségi szempontok figyelembevétele saját gyakorlásnál és az oktatásban.

Ha érdekel a Haladó jóga anatómia és fiziológia tanfolyam órarendje, kattints ide: Haladó anatómia és fiziológia tanfolyam >>

5. Haladó jógagyakorlatok oktatási módszertana
Oktató:
Babarczi Anikó és Herczeg Mariann

 • Haladó jógagyakorlatok végzésére való felkészülés a jóga öt elemének tükrében
 • Szempontok haladó jógatanfolyamok oktatásához
 • Haladó ászanák és ászanavariációk oktatása, és az alkalmazott vezényszavak
 • Haladó ászanák és ászanavariációk bemutatásának, a végrehajtás figyelésének, a segítésnek és a javításnak az alapelvei 

Foglalkozások időpontjai:

10. 27. szo   9-12.30

Hatha-módszertan 20/4

11.24. szo    9-12.30

Hatha-módszertan 20/8

11.25. vas    9-12.30

Hatha-módszertan 20/12

12.20. csüt 18-21.30

Hatha-módszertan 20/16

01.10. csüt 18-21.30

Hatha-módszertan 20/20

 

6. A jóga titkos nyelve - Szanszkrit nyelvi alapok tanfolyam
Oktató:
Körtvélyesi Tibor A Buddhista Főiskola szanszkrit nyelvtanára

 • Ismerkedés a jóga nyelvével, a szanszkrittal
 • A szanszkrit abc megismerése
 • Mantrák és a spirituális írások verseinek helyes kiejtése

Ha érdekel a Szanszkrit nyelvi alapok tanfolyam órarendje, kattints ide: Szanszkrit nyelvi alapok >>

A haladó jógaoktatói tanfolyam foglalkozásainak időpontja
Első foglalkozás: 2018. március 8. csütörtök 18:00-21:00 Rádzsa jóga
Az oktatások év közben jellemzően csütörtök esténként 18:00 és 21:30 között, illetve egyes hétvégi napokon lesznek.
A pontos dátumok az alábbi linken találhatók: ÚJ ÖNISMERETI  TANFOLYAMOK 2018-BAN >> 

Jógaközpont tagság

Az haladó oktatói tanfolyam résztvevői a tanfolyam ideje alatt automatikusan jógaközpont tagságot kapnak, az ezzel járó kedvezményekkel együtt.

A tanfolyam menete

A foglalkozásra érkezés után mindenki meditációs pózban ül és az AUM mantrával hangosan meditál az oktató érkezéséig.
Minden foglalkozásra készülni kell. A leadott anyagokból készült ellenőrző kérdésekre a választ a következő órára írásban el kell készíteni. Ezt mindig ellenőrizzük. A feladott házi feladatot át kell nézni. 

Öltözet

A foglalkozásokon kényelmes, szabad mozgást biztosító ruha ajánlott, lehetőleg fehér színben.

Hiányzások

A tanfolyam jellegéből adódóan a hiányzást lehetőleg kerülni kell. A HJP jógatáborból nem lehet hiányozni. A jógaközpontban tartott órák esetében legfeljebb hat foglalkozásról lehet igazoltan hiányozni. (Egy foglalkozás 4 órás, 6 foglalkozás = 6 x 4 óra, azaz 24 óra)

A vizsga

Előfeltételek a vizsgához:

 • A hiányzások fentiekhez igazodó betartása
 • Tanfolyami díj teljes összegű rendezése
 • A tanfolyami (alább ismertetett) segédeszközök meglétének bemutatása

Várható vizsgaidőpont: 2019. január 12-13

A vizsga menete:

 • Írásbeli vizsga – 50 kérdés, 3 óra 30 perc a rendelkezésre álló idő
 • Gadzsánanam, Sivánanda Fohász vagy a Mahá Mrityundzsaja mantra éneklése/elmondása szanszkrit nyelven kívülről
 • Gyakorlati vizsga – kihúzott tétel alapján

A Haladó jógaoktató képzés díja:

330.000.- Ft/fő, melyből jelentkezéskor kérünk 50.000.- Ft regisztrációs díjat befizetni, a jelentkezés ezzel válik érvényessé. A fennmaradó 280.000.- Ft  egy összegben fizetendő 2018. február 23-ig.

 Részletfizetés:

Három részletben fizetve összesen 360.000.- Ft/fő úgy, hogy az 50.000.- Ft regisztrációs díj a jelentkezéskor fizetendő. Az ezen felüli első részlet azaz 150.000.- Ft  2018. február 23-ig, a második részlet, 90.000.- Ft 2018. szeptember 15-ig, a harmadik részlet, 70.000.- Ft 2018. november 15-ig fizetendő.

Fontos!

 1. A regisztrációs díj összegét, az 50.000.- Ft-ot nem áll módunkban visszafizetni, csak akkor, ha a tanfolyam a szervezők hibájából nem indul el.
 2. A Sivananda jógaközpont aktív jógaoktatói 10% kedvezményt kapnak a tanfolyamdíjból. (egyösszegű és részletfizetés esetén is)
 3. Akik nem a Sivananda Jógarendszerben szerezték a 200 órás jógaoktatói oklevelüket, azoknál még feltétel egy Sivánanda alaptanfolyam INGYENES elvégzése, befejezve legkésőbb a Hatha Jóga Pradípiká 10 napos jógatábor megkezdéséig.  

Vizsgadíj

A fenti árak tartalmazzák a vizsgadíjat. A pótvizsgadíj 15.000 Ft. újracsatlakozási díj korábbi tanfolyamról: 30.000 Ft

A lemondás feltételei

A regisztrációs díj az első vissza nem térítendő tandíjrészlet. A visszatérítéseknél naptári napokkal számolunk. A visszatérítés ideje maximum 2 hét. A lemondás írásban nyújtandó be a joga@sivananda.hu címre.

 1. Ha a tanfolyam elindulása előtt 3-60 nappal korábban történik a lemondás, a befizetett regisztrációs díj nem, de a fennmaradó összeg visszajár.
 2. Ha a tanfolyamkezdés előtt 0-2 nappal korábban történik a lemondás, vagy a jelentkező nem mondja le a részvételt, csak nem jön el, a befizetett részvételi díj nem jár vissza, annak teljes összege a Spirituart Jóga Alapítványt illeti meg.
 3. Ha a tanfolyam elindulását követően a résztvevő félbehagyja a tanfolyamot, a befizetett tanfolyami díj nem jár vissza, annak teljes összege a Spirituart Jóga Alapítványt illeti meg. A résztvevő a 370 napon belül induló tanfolyam egyikén folytathatja az oktatói képzést, az addig befizetett tandíj beszámításával. Ennek feltétele még a 30.000 Ft. újracsatlakozási díj befizetése.
 4. A befizetett regisztrációs és tanfolyami díj legkésőbb 370 napon belül induló haladó oktatói képzésre vihető át a fentiek függvényében, ezt követően elveszik ez a lehetőség és a fennmaradó tanfolyami díj nem használható fel másra, az a Spirituart Jóga Alapítványt illeti meg.

Szállás biztosítása a jógaoktatói tanfolyam alatt

A jógaközpont szükség esetén 1500.- Ft./éj áron szállást biztosít jógamatracon történő alvással, melyet előre kérünk jelezni.

A haladó jógaoktatói oklevél megszerzéséhez csak a teljes tanfolyamra lehet jelentkezni, annak anyagi vonzataival együtt.
A tanfolyam egyes moduljai önállóan is elvégezhetők, de haladó jógaoktatói oklevelet csak azok a jógaoktatók kaphatnak, akik az egész tanfolyamot elvégezték és annak anyagából sikeres vizsgát tettek.   

A tanfolyami díjon kívüli költségek

Jóga Szútrák tananyag (ingyenes)

0 Ft

Hatha Jóga Pradípiká tananyag (ingyenes)

0 Ft

Védánta filozófia tananyag (ingyenes)

0 Ft

Szanszkrit tananyag (ingyenes)

0 Ft

Jóga, az elme és a test harmóniája c. könyv

kb. 3.300 Ft

Kirtan CD vagy hivatalosan letöltött mp3 fájl

kb. 1.000 Ft

HOGYAN TUDSZ BEIRATKOZNI?

 • online a lenti űrlap beküldésével
 • e-mailben a joga@sivananda.hu címen,
 • személyesen a jógaközpontban, telefonon előre egyeztetett időpontban.
Dátum: 
2018. március 8. csütörtök 18:00 - 21:00
Program típus: 
Induló tanfolyam

 

Most jelentkezem!

Kérjük a +36 xx xxx xxxx formátumban add meg!
Ha kérdésed van tedd fel, hamarosan válaszolunk!