300 ÓRÁS HALADÓ JÓGAOKTATÓI KÉPZÉS

300 órás HALADÓ JÓGAOKTATÓI KÉPZÉS, amelynek moduljai külön-külön is látogathatók.

Ősi bölcsek időtlen tudásával lehet itt találkozni. Lehet, hogy a korok változnak, de az emberi személyiséget alkotó alaptulajdonságok időtlenek. Egyszóval itt fogalmazódnak meg a válaszok a testi jógagyakorlás és az emberi lét miértjeire. E képzések izgalmas, önmagunk megismerésére, rejtett belső világunk felfedezésére ösztönző ismereteket adnak és egy boldogabb élethez vezethetnek.

A képzés célja:

A Haladó Jógaoktató Képzés (HJOK) kiváló fejlődési lehetőség a jógatudás és gyakorlás elmélyítésére, a 200 órás MJSZ által elismert jógaoktatói oklevéllel rendelkezők számára. A képzés egy éves időtartamú. A képzés egyes moduljai önállóan is elvégezhetők, de haladó jógaoktatói oklevelet csak azok a jógaoktatók kaphatnak, akik az egész képzést elvégezték és annak anyagából sikeres vizsgát tettek.   

A képzés különlegessége:

A HJOK egyes moduljain olyan jógázók és jógaoktatók is részt vehetnek ismeretszerzési céllal a szabad helyek erejéig, akik csak egy vagy több modul ismereteit szeretnék elsajátítani. Ők az adott modul elvégzését igazoló oklevelet kapnak. Számukra ez haladó képzésnek minősül.

A Haladó Jógaoktató Képzés (HJOK) résztvevői illetve a Védánta és Rádzsa jóga modul résztvevői, amennyiben rendelkeznek a 200 órás MJSZ által elismert jógaoktatói oklevéllel, jelentkezhetnek Védánta Jógaoktató illetve Rádzsa Jógaoktató cím megszerzésére is. Ez esetben, ezekből a tantárgyakból emelt szinten kell szóban és írásban is vizsgát tenniük.
Jelentkezési határidő ezekre a vizsgákra: 2021. január 16.

A képzés tematikája

A képzés olyan tematikával és óraszámmal készült, hogy a már meglévő 200 órás jógaoktató oklevéllel együtt megfeleljen a Nemzetközi és a Magyar Jógaoktatók Szövetségének 500 órás oktatói minimum követelményeinek.

A képzés időpontja, helyszíne és részei

A teljes HJOK első képzési napja: 2020. április 16 (csütörtök) 18:00 - 21:30

 • A képzés egy éves időtartamú, havi három foglalkozással, csütörtökönként 18.00-21.30-ig egy szünettel.
 • A foglalkozások helyszíne: Sivananda Jógaközpont, Budapest II. Szegfű u. 2. (bejárat a Galóca u. felől) A 61-es villamos hűvösvölgyi végállomásától gyalog 8 percre vagy a 64,164, 257-es buszokkal 2 megálló.
 • Három hétvégi foglalkozás is a képzés része: szombaton és vasárnap reggel 09.00-tól 17.00-ig a jógaközpontunkban.  
 • Sivánanda Ásramban 10 napos Hatha Jóga Pradípiká Jógatábor Pilisszentléleken: A képzésnek része a pilisszentléleki ashramunkban eltöltött jógatábor, melynek témája a hatha-jóga fontos alapművének, a Hatha Jóga Pradípikának feldolgozása elméletben és gyakorlatban.

A 2020. tavaszi ÓRAREND a külön dokumentumban található!

A Sivananda haladó jógaoktató képzés moduljai és óraszámai
Téma   Óraszám
1. Jóga filozófia alapoktól a felsőfokig képzés 44
2.

A végső kérdések filozófiája, Védánta filozófia

44
3. Hatha Jóga Pradípiká 10 napos tábor a Sivánanda Ásramban 152
4.

Jóga anatómia és fiziológia

20
5. Haladó jógagyakorlatok oktatási módszertana   20
6.

A jóga titkos nyelve-Szanszkrit nyelvi alapok

20
Összesen   300

A Haladó Jógaoktató Képzés tematikája modulok szerint:

JÓGA FILOZÓFIA ALAPOKTÓL A FELSŐFOKIG KÉPZÉS

Oktató: Omkāra (Veres András) vezető jógaoktató                                                   

 • A jógafilozófia alapjai
 • Patandzsali Jóga Szútráinak és a kommentárok tanulmányozása
 • A jóga nyolc lépcsőjének részletes tanulmányozása a szútrák alapján
 • A meditáció sikerét megalapozó feltételek ismerete a szútrák alapján
 • Az elme rejtélyes működése és uralmának elsajátítása a szútrák alapján

MODUL DÍJA: 70.000,- Ft

A VÉGSŐ KÉRDÉSEK FILOZÓFIÁJA, VÉDÁNTA FILOZÓFIA

Oktató: Sītā (Szabó Ágnes) vezető jógaoktató

 • India hat filozófiai iskolája
 • Mit értünk Védánta filozófia alatt
 • A Védánta filozófia tanulmányozásának eszközei
 • Szvámí Sivananda: Móksa Gítá című művének tanulmányozása
 • A Védánta filozófia teljes fogalomrendszere
 • A Védák Mahá Vákjáinak értelmezése és ismerete

MODUL DÍJA: 70.000,- Ft

HATHA JÓGA PRADÍPIKÁ 10 NAPOS JÓGATÁBOR A SIVÁNANDA ÁSRAMBAN

Oktatók: Sarasvatī (Keserű Aranka) és Ananta (Varró Zoltán) vezető jógaoktatók

 • A hatha jóga fontos alapművének, a Hatha Jóga Pradípikának feldolgozása elméletben és gyakorlatban.
 • Első rész: Ászanák ismertetése és gyakorlása
 • Második rész: A hat testtisztító gyakorlat (satkarmák) és légzőgyakorlatok (pránájámák) ismertetése és gyakorlása
 • Harmadik rész: Mudrák és bandhák ismertetése és gyakorlása
 • Negyedik rész: A tudatfeletti állapotokkal (szamádhi) kapcsolatos tanítások
 • Napi kétszeri meditáció
 • Napi kétszeri kírtana (mantra éneklés). A kírtana hatása az érzelmekre. A kírtana gyakorlás hatékonyságához szükséges mentális hozzáállás
 • A vegetárius étkezés mélyebb értelmezése

MODUL DÍJA: 95.000,- Ft

JÓGA ANATÓMIA ÉS FIZIOLÓGIA

Oktató: Ánandī (Dr. Hovanecz Anikó) orvos, vezető oktató

 • Az ászanák, pránájámák és a meditáció hatásmechanizmusai az ember élettani működésére.
 • A fenti gyakorlatok kapcsolatai az emberi test rendszereivel, különös tekintettel az idegrendszerre és a belső elválasztású mirigyekre.
 • A jóga gyakorlás kedvező hatásainak kialakulása élettani szempontból.
 • Az egészségi szempontok figyelembevétele saját gyakorlásnál és az oktatásban.

MODUL DÍJA: 36.000,- Ft

HALADÓ JÓGAGYAKORLATOK OKTATÁSI MÓDSZERTANA

Oktató: Ananta Varró Zoltán vezető jógaoktató

 • Haladó jógagyakorlatok végzésére való felkészülés a jóga öt elemének tükrében
 • Szempontok haladó jógatanfolyamok oktatásához
 • Haladó ászanák és ászanavariációk oktatása, és az alkalmazott vezényszavak
 • Haladó ászanák és ászanavariációk bemutatásának, a végrehajtás figyelésének, a segítésnek és a javításnak az alapelvei 

MODUL DÍJA: 36.000,- Ft

A JÓGA TITKOS NYELVE - SZANSZKRIT NYELVI ALAPOK

Oktató: Körtvélyesi Tibor, a Buddhista Főiskola szanszkrit nyelvtanára

 • Ismerkedés a jóga nyelvével, a szanszkrittal
 • A szanszkrit abc megismerése
 • Mantrák és a spirituális írások verseinek helyes kiejtése

MODUL DÍJA: 36.000,- Ft

Jógaközpont tagság

A haladó oktatói képzés résztvevői a képzés ideje alatt automatikusan jógaközpont tagsági kártyát kapnak, az ezzel járó kedvezményekkel együtt.

A képzés menete

A foglalkozásra érkezés után mindenki meditációs pózban ül és az AUM mantrával hangosan meditál az oktató érkezéséig. Minden foglalkozásra készülni kell. A leadott anyagokból készült ellenőrző kérdésekre a választ a következő órára írásban el kell készíteni. Ezt mindig ellenőrizzük. A feladott házi feladatot át kell nézni.  

Öltözet

A foglalkozásokon kényelmes, szabad mozgást biztosító ruha ajánlott, lehetőleg fehér színben.

Hiányzások

A képzés jellegéből adódóan a hiányzást lehetőleg kerülni kell. A HJP jógatáborból nem lehet hiányozni. A jógaközpontban tartott órák esetében legfeljebb hat foglalkozásról lehet igazoltan hiányozni. (Egy foglalkozás 4 órás, 6 foglalkozás = 6 x 4 óra, azaz 24 óra)

A vizsga

Előfeltételek a vizsgához:

 • A hiányzások fentiekhez igazodó betartása
 • Képzési díj teljes összegű rendezése
 • A képzési (alább ismertetett) segédeszközök meglétének bemutatása

A vizsga menete:

 • Írásbeli vizsga – 50 kérdés, 3 óra 30 perc a rendelkezésre álló idő
 • Gadzsánanam, Sivánanda Fohász vagy a Mahá-mritjundzsaja mantra éneklése/elmondása szanszkrit nyelven kívülről
 • Gyakorlati vizsga – kihúzott tétel alapján

Várható vizsgaidőpont: 2021. március 6-7.

A képzés költségei

KORAI KEDVEZMÉNNYEL március 22-ig 300.000,- Ft/fő egyösszegű befizetés esetén.

330.000.- Ft/fő, melyből jelentkezéskor kérünk 50.000.- Ft regisztrációs díjat befizetni, a jelentkezés ezzel válik érvényessé. A fennmaradó 280.000.- Ft  egy összegben fizetendő 2020. április 16-ig.

Részletfizetési lehetőség:

Három részletben fizetve összesen 360.000.- Ft/fő úgy, hogy az 50.000.- Ft regisztrációs díj a jelentkezéskor fizetendő. Az ezen felüli első részlet azaz 150.000.- Ft  2020. április 16-ig, a második részlet 90.000.- Ft 2020. október 15-ig, a harmadik részlet 70.000.- Ft 2020. december 15-ig fizetendő.

FONTOS Tudnivalók:

 • A regisztrációs díj összegét, az 50.000.- Ft-ot nem áll módunkban visszafizetni, csak akkor, ha a képzés a szervezők hibájából nem indul el.
 • A Sivananda jógaközpont aktív jógaoktatói 20% kedvezményt kapnak a képzésdíjból. (egyösszegű és részletfizetés esetén is)
 • Akik nem a Sivananda Jógarendszerben szerezték a 200 órás jógaoktatói oklevelüket, azoknál még feltétel egy Sivánanda alaptanfolyam INGYENES elvégzése, befejezve legkésőbb a Hatha Jóga Pradípiká 10 napos jógatábor megkezdéséig.
 • Alapos, írásban megfogalmazott indokok alapján, a Sivananda Jógaközpont vezetője egyedi elbírálás alapján engedélyezheti a HJOK két év alatti elvégzését. Ez esetben a két évet évenkénti teljes modulokra kell szétszedni és a fizetés a modulokra vonatkozó árak alapján történik. A képzést lezáró vizsgákat a második év végén érvényes vizsgaszabályok szerint kell tenni.    

Vizsgadíj

A fenti árak tartalmazzák a vizsgadíjat. A pótvizsgadíj 15.000 Ft, újracsatlakozási díj korábbi képzésről: 30.000 Ft.

A lemondás feltételei

A lemondással kapcsolatos feltételeket ide kattintva találod.

Szállás biztosítása a jógaoktatói képzés alatt

A jógaközpont szükség esetén 2.000,- Ft/éj áron szállást biztosít jógamatracon történő alvással, melyet előre kérünk jelezni.

A haladó jógaoktatói oklevél megszerzéséhez csak a teljes képzésre lehet jelentkezni, annak anyagi vonzataival együtt.

A képzés egyes moduljai önállóan is elvégezhetők, de haladó jógaoktatói oklevelet csak azok a jógaoktatók kaphatnak, akik az egész képzést elvégezték és annak anyagából sikeres vizsgát tettek.   

A képzési díjon kívüli költségek

Jóga Szútrák tananyag (ingyenes)

0 Ft

Hatha Jóga Pradípiká tananyag (ingyenes)

0 Ft

Védánta filozófia tananyag (ingyenes)

0 Ft

Szanszkrit tananyag (ingyenes)

0 Ft

Jóga, az elme és a test harmóniája c. könyv

kb. 3.300 Ft

Kírtana CD, vagy hivatalosan letöltött mp3 fájl

kb. 1.000 Ft

 

 

Fenti kiadványokból csak a Jógaközpontban megvásárolt eredeti példányokat fogadjuk el.        

 A Spirituart Jóga Alapítvány vezetése

Dátum: 
2019. április 4. csütörtök 18:00 - 21:30
Program típus: 
Induló tanfolyam
 
1 Kezdet 2 Kész

Most jelentkezem!

Kérjük a +36 xx xxx xxxx formátumban add meg!
Ha kérdésed van tedd fel, hamarosan válaszolunk!