Önkéntesség a Sivananda Jógaközpontban

Mesterünk Szvámi Sivánanda tanítása így szól:

"Szolgálj, Szeress, Adj, Tisztulj, Meditálj, Valósítsd meg önmagad"

A Sivananda Jógaközpontot Tevékenységének középpontjában a jógaközpontot működtető Spirituart Jóga Alapítvány alapító okirata szerinti közhasznú tevékenység áll: a lakosság testi és lelki egészségének javítása a jóga megismertetésén és gyakorlásán keresztül. Fő feladatunknak a közösség szolgálatát tartjuk.

Alapítványunk elmúlt 19 éve a sikerek időszaka: a kezdeti 50 ezer forintos indulótőkéből mára egy korszerű jógaközpont és egy szép vidéki jógapihenőhely épült fel. Ami ennél is fontosabb, ez idő alatt emberek ezrei ismerkedhettek meg a jóga testi és lelki egészséget javító hatásaival és létrejött egy nagyszerű közösség.

Mindez két pillére épülve valósulhatott meg: az önzetlen szolgálat és az adományok segítségével.
Jógaoktatási tevékenységünk alapvetően önzetlen szolgálatra épül. Eredményeinket évről-évre önkéntesen, ellenszolgáltatás nélkül oktató jógaoktatókkal és önkéntes segítőkkel érjük el.

Rendszeresen indítunk ingyenes tanfolyamokat és tartunk ingyenes programokat:

Az önzetlen szolgálat jógakönyvek fordításában, lektorálásában is megnyilvánul. Így került kiadásra eddig a Rádha, egy asszony útkeresésének naplója, a Sivánanda-kézikönyv a meditációhoz, az Utak a boldogsághoz és a Jóga. Az elme és test harmóniája c. könyvek. 

Önzetlen szolgálattal készültek el CD-ink is: Omkára relaxáció, Ánanda kirtan, Sivánanda kirtan

Minden évben lehetőséget biztosítunk Indiába spirituális utazásra, melynek szervezési feladatait ingyen látjuk el.

Önkéntes munkavégzéssel tartjuk rendben pilisszentléleki ásramunkat.

Karácsonykor adományokat gyűjtünk a rászorulóknak.

A jógának 4 ösvénye van, az egyik a karma-jóga, mely a  cselekvés és az önzetlen szolgálat jógája. Errtől bövebben itt olvashatsz.

Eredményeink a folytatásra köteleznek. Feladataink ellátásához továbbra is köszönettel fogadjuk az önzetlen szolgálatot.
Ha szeretnél te is önzetlenül adni, segíteni, nézd meg a Támogatható céljaink menüpont alatt, hogy miben tudnál kedved szerint tevékenyen résztvenni.
Hálásan fogadunk minden fizikai, szellemi segítséget, szaktudást, tárgyi vagy anyagi hozzájárulást

KÖSZÖNJÜK FELAJÁNLOTT SZOLGÁLATOD!

"Életed legyen a tisztaság, a szeretet, az áldozatkészség és az  önzetlen szolgálat sugara" (Szvámi Sivánanda)