Könyvfordítás, könyvkiadás, hang- és videoanyagok kiadása

Meditation and mantras

Alapítványunk, mint könyvkiadó olyan értékes műveket kíván eljuttatni az emberekhez, melyek kiadására a könyvkiadók nem vállalkoznak a szűkebb kört érintő kis példányszám miatt. A bölcsek emelkedett írásainak jó része ezért nem olvasható a kis népek nyelvén, így magyarul sem. Ennek magas költségei miatt nekünk is pótlólagos forrásokra van szükségünk, hogy folytathassuk ezt a szép feladatot. Önkénteseink fordítási, lektorálási, szerkesztési munkáinak szép eredményei az eddig megjelent könyveink. A támogatások függvényében, alapítványunk egymás szeretné felvállalni a hasonló értékes művek magyar nyelvű kiadását.
Jelenleg 10 kötet előkészítésén dolgozunk. Légy Te is része e szép, emelkedett szolgálatnak!

Jelenlegi könyvfordítási és -kiadási projektjeink:

  • Már folyamatban van Szvámi Visnu-dévánanda: Meditáció és mantrák c. könyvének angolról magyarra történő fordítása
  • Szvámi Sivánanda: Bhagavad Gítá c. művek kiadása magyar nyelven
Swami Sivananda_Bhagavad Gita