SIVÁNANDA FOHÁSZA

A Sivánanda jógatradicióban a jógaórák végén el szoktuk mondani Siva Univerzális Fohászát, a Fohász a Mindenséghez c. imát.

Vajon miféle Istenhez fohászkodhatott Szvámi Sivánanda ebben a fohászban? Olvasd el a fohász az első sorát:

„Ó irgalom és szeretet mindenek fölött álló Ura”

Nos, hol is lakozik ez az Úr? Olvassuk tovább:

„Te benne élsz minden teremtett lényben”.

Ha olvasol e sorok között, feltárul a titok. Siva, a Megtestesült Úr, Tehozzád imádkozik, a benned lévő valódi Istenhez – és Istent ez az Istenség úgy írja le, mint irgalom és szeretet – azért, hogy ráébresszen annak valóságára, hogy Isten maga az Irgalom és a Szeretet.

S vajon miért nevezte a fohászát „univerzális”-nak? Nem csak azért, hogy bármely vallás követője elmondhassa, hanem azért is, mert ez a fohász egyetemes békét és jólétet hozhat. És mi kétség lenne efelől, ha mindenki irgalommal és szeretettel teli volna?

S akkor íme a fohász teljes szövege.

Ó irgalom és szeretet mindenekfölött álló Ura!
Alázattal köszöntünk Téged.
Te Mindenütt Jelenlévő, Mindenható és Mindentudó,
Te Szatcsidánanda.
Te benne élsz minden teremtett lényben.
Add, hogy szívünk megértő, látásunk tiszta legyen.
Adj nékünk nyugodt elmét, hitet, odaadást és bölcsességet.
Adj nékünk belső szellemi erőt,
Hogy ellenálljunk a kísértésnek és uraljuk elménket.
Szabadítsd meg minket az önzéstől, a testi vágyaktól, haragtól, kapzsiságtól, gyűlölettől és a féltékenységtől.
Töltsd el szívünket isteni erényekkel.
Add, hogy Téged lássunk minden névben és formában.
Add, hogy Téged szolgáljunk minden névben és formában.
Add, hogy örökké emlékezzünk Rád.
Add, hogy örökké zenghessük dicsőségedet.
Add, hogy ajkaink örökké hordozzák Nevedet.
add, hogy Benned éljünk, mindörökkön örökké.

Forrás: Isteni Élet Társaság (A Divine Life Society) - Szvámí Vénkatésánanda: Minden, amit tudni kell Sivánandáról (All about Sivananda). Már magyarul is elérhető a Jógaközpontban önköltséges áron.