Légy Isten barátja!

Senkit sem érdekelsz. Jegyezd meg ezt jól. Ne várd, hogy majd a világ megmentésedre siet minden nehéz helyzetben. Ez egyszerűen nem fog megtörténni. Tevékenykedj az Istenbe vetett hittel. Ha Isten támogat, és az egész világ ellened van, győzni fogsz.

De ha elveszíted Isten támogatását, még ha az egész világ támogat is, kudarcot vallasz. Szerezd meg Isten barátságát. Ez a legnagyobb gazdagság. Amint megszerzed ezt, a lelki béke a tiéd. Mindened megvan. A félelem megfutamodik. A nyugtalanság eltűnik.

Mindenben Istent lásd. Lélekben érezd magad egynek mindenkivel és mindennel. Nem vagy különálló a teremtés többi részétől. Isten csak az egyik neve a benned lévő titokzatos életelvnek. Hívd Életnek, hívd Tudatnak, hívd Létnek. Ez a titokzatos elv mindent átható, örök, ok és okozat nélküli. Légy boldog. Úgy gondolkodj, beszélj, járj, ahogy az a benső Lényed nagyszerűségéhez, a benned lévő Istenhez illik. Vesd ki magadból a hitványságot, a csalárdságot, a galádságot, az önzést, mindezek a lealacsonyult embert fémjelzik. Érezd magad egynek lélekben mindenkivel. Az életed helyes irányt fog venni. Spirituális emelkedésed gyors lesz. Tied lesz mindaz a lelki béke, amit magadnak kívánsz.

Hasznos segítség a lelki békéhez - Szvámi Sivánanda tanításai