FOHÁSZ A MINDENSÉGHEZ

Szvámi Sivánanda: Fohász a mindenséghez

Ó, Irgalom és Szeretet Mindenek fölött álló Ura Alázattal köszöntünk Téged.
Te Mindenütt jelenlévô, Mindenható és Mindentudó.
Te Szaccsidánanda.Te Határtalan Létezés, Tudás és Üdvösség.
Te benne élsz minden teremtett Lényben.
Add, hogy szívünk megértő, látásunk tiszta legyen.
Adj nékünk nyugodt elmét, hitet, odaadást és bölcsességet.
Adj nékünk belső szellemi erőt, hogy ellenálljunk a kísértésnek, és uraljuk elménket.
Szabadíts meg minket az önzéstől, a testi vágyaktól, a haragtól, kapzsiságtól, gyűlölettől és a féltékenységtől.
Töltsd el szívünket Isteni Erényekkel.
Add, hogy Téged lássunk minden névben és formában.
Add, hogy Téged szolgáljunk minden névben és formában.
Add, hogy örökké emlékezzünk Rád. Add, hogy örökké zenghessük Dicsőséged.
Add, hogy ajkaink örökké hordozzák Nevedet.
Add, hogy benned éljünk, mindörökkön örökké.